Filter
X

Ułamki

Ułamki. Wypełnij Beast's Belly za pomocą tokenów, aby utworzyć jedną całość, a następnie dodać funkcję! Pozwól uczniom zbliżyć się do nauki, zrozumienia i dodawania ułamków w tej grze. Wszystko, od druku do gry, jest traktowane jako "część całości", aby uc pokaż więcej

Instrukcja drukowania

1. Pobierz gotowe pliki na drukarkę Banach 3D to jest pliki *.gcode. UWAGA: te pliki są przeznaczone wyłącznie na drukarkę Banach 3D, nie będą działały na innych drukarkach! Zalecamy używanie plików gcode ze słowem „raft” w nazwie. Są to wydruki z podkładką którą po wydrukowaniu się usuwa. Doświadczeni drukarze 3D mogą używać pozostałych plików gcode bez podkładki / raftu. 2. Skopiuj pliki na kartę SD 3. Umieść kartę SD w gnieździe drukarki i uruchom pliki po kolei.

Przedmiot: matematyka
Czas druku: 05:00:00
Autor: Karen Ruggles
Licencja: Creative Commons - Attribution - Non-Commercial - Share Alike