Filter
X

Nike z Samotraki

Nike z Samotraki – marmurowa rzeźba hellenistyczna z III lub II wieku p.n.e.

Ist pokaż więcej

Instrukcja drukowania

1. Pobierz gotowe pliki na odpowieni model drukarki Banach 3D (pliki *.gcode).
2. Skopiuj pliki na kartę SD.
3. Umieść kartę SD w gnieździe drukarki i włączaj po kolei drukowanie plików.

Przedmiot: historia, sztuka, technika, Duże projekty
Autor: Cosmo Wenmana
Licencja: Creative Commons