Filter
X

Waga szalkowa

Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał z użyciem siły grawitacji. Działa na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wys pokaż więcej

Instrukcja drukowania

1. Pobierz gotowe pliki na odpowieni model drukarki Banach 3D (pliki *.gcode).
2. Skopiuj pliki na kartę SD.
3. Umieść kartę SD w gnieździe drukarki i włączaj po kolei drukowanie plików.

Uwagi dotyczące modela

Materiał powstał w ramach realizacji projektu pt. „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, nr projektu SONP/SP/549619/2022, kwota dofinansowania 400 000,00 PLN, całkowita wartość projektu 447 240,00 PLN.

Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Nie możesz wykorzystywać materiału do celów komercyjnych.

Przedmiot: fizyka i chemia
Czas druku: 8:47h
Autor: Jan Cytawa, Bożena Zgardzińska - UMCS
Licencja: Creative Commons - Attribution - Non-Commercial - Share Alikelicense.