Filter
X

Robot z "Cyberiady"

Robot pochodzi z opowiadań "Cyberiada" Stanisława Lema. Model został stworzony na podstawie rysunków
Daniela Mroza, który ilustrował jego opowiadania. Dodałem od siebie kilka małych detali.

Robot po wydrukowaniu został pomalowany farbami akrylowymi.

Instrukcja drukowania

1. Pobierz gotowe pliki na drukarkę Banach 3D to jest pliki *.gcode. 

UWAGA: te pliki są przeznaczone wyłącznie na drukarkę Banach 3D, nie będą działały na innych drukarkach!

2. Skopiuj pliki na kartę SD.

3. Umieść kartę SD w gnieździe drukarki i uruchom pliki po kolei.

Przedmiot: język polski, sztuka, technika
Autor: Dominik Hulewicz_Ei System
Licencja: Creative Commons